Tuesday, March 12, 2013

Justice - Michael Sandel (2)

ၾသဂုတ္လရဲ႕ အပူဒဏ္ေအာက္မွာ ဖေလာ္ရီဒါသားေတြ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈနဲ႔ ၾကဳံေနရခ်ိန္ ေရခဲ တစ္အိတ္ကို ဆယ္ေဒၚလာရွာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေရခဲထုတ္လုပ္သူေတြက သူတို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းကုိ ပိုျပီးထုတ္လုပ္ တင္သြင္းလာမွာပါ။ “ဒီေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ပက္သက္ရင္ မမွ်တဘူးဆိုတာမရွိဘူး၊ ေရာင္းသူနဲ႔ ၀ယ္သူၾကား လဲလွယ္မယ့္ ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ တန္ဖိုးကို ရွင္းရွင္းၾကီးကိုယ္စားျပဳေနတာ”လို႔ Sowellက ရွင္းျပခ့ဲတယ္။

Boston Globe သတင္းစာမွာ ေရးေနတ့ဲ ေစ်းကြက္ကၽြမ္းက်င္သူ Jeff Jacoby ကလည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းဥပေဒကို ဒီသေဘာအတိုင္း တုံ႔ျပန္ခ့ဲပါတယ္။ “ေစ်းကြက္က ျဖစ္လာတ့ဲ အေနအထားအတိုင္း
ေတာင္းခံတာဟာ ေစ်းတက္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ ေလာဘၾကီးတာ ဒါမွမဟုတ္ မ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္တာ မဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္တ့ဲလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ကုန္စည္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ဒီပုံစံနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနတာပဲ။”
Jeff Jacoby
“တက္ေနတ့ဲ ေစ်းႏႈန္းေတြက ေၾကာက္စရာမုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဘ၀ေတြ ပရမ္းပတာျဖစ္ကုန္တ့ဲ လူေတြအတြက္ေတာ့ ေဒါသထြက္စရာေကာင္းတယ္” လို႔ေတာ့ သူက အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲတယ္။
“ဒါေပမယ့္ လူေတြရဲ႕ ေဒါသဟာ လြတ္လပ္တ့ဲေစ်းကြက္ကို ေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ မွန္ကန္တ့ဲအခ်က္ မဟုတ္ဘူး။ လိုအပ္ေနတ့ဲ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို မက္လုံးေပးလိုက္ျခင္းနဲ႔ မတန္တဆ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ယူဆရတ့ဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက ဆိုးက်ိဳးထက္ ေကာင္းက်ိဳးကို ပိုျဖစ္ေစမွာပါ။
ေကာက္က်စ္တ့ဲေစ်းသည္ေတြဟာ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ ျပန္လည္နားလန္ထဖို႔ကို ျမန္ဆန္ေစမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔စီးပြားေရးကို သူတို႔ဆႏၵအတိုင္း လုပ္ၾကပါေစ”လို႔ Jacobyက ေကာက္ခ်က္ဆြဲခ့ဲပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရသူ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီ၀င္
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ Crist က Tampa tribune သတင္းစာထဲက သူ႔အာေဘာ္က႑မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းဥပေဒကို ကာကြယ္ေရးသားခ့ဲပါတယ္။
“လူေတြ အသက္ေဘးကလြတ္ေအာင္ ေျပးေနရတ့ဲ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းအျပီးမွာ မိသားစုအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြကို ရွာေဖြေနတ့ဲ အေရးေပၚအခ်ိန္ေတြမွာ အစိုးရအေနနဲ႔
ေဘးထြက္ရပ္မေနႏိုင္ဘူး။ ဒီလို ယုတၱိမတန္တ့ဲ ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ မွန္ကန္တ့ဲ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈကို ကိုယ္စားမျပဳဘူး” ျငင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ေရာင္းသူေတြက ေစ်းကြက္ထဲကို ၀င္လာျပီး ၀ယ္ခ်င္တ့ဲသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ျပီးတ့ဲေနာက္၊ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုကို ၀ယ္လိုအားနဲ႔ ေရာင္းလိုအားအေပၚကိုသာ အေျခခံထားတ့ဲ အေျခအေနဟာ လြတ္လပ္တ့ဲ သာမန္ေစ်းကြက္တစ္ခု မျဖစ္ပါဘူး။ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုမွာ မမွ်တတ့ဲ ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြေအာက္က ၀ယ္သူေတြမွာ လြတ္လပ္မႈ မရွိပါဘူး။ လုံျခံဳတ့ဲ ယာယီေနရာထိုင္ခင္းလို လိုအပ္ခ်က္ေတြကို သူတို႔၀ယ္ယူမႈေတြမွာ တြန္းအားေတြ ရွိေနတယ္။

ဟာရီကိန္းခ်ာလီအျပီးမွာ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈနဲ႔ ပက္သတ္တ့ဲ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ အက်င့္သိကၡာနဲ႔ ဥပေဒတို႔နဲ႔ ပက္သတ္ျပီး ခက္ခဲတ့ဲေမးခြန္းေတြ ထြက္ေပၚလာေစပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ေရာင္းသူေတြအေနနဲ႔ သဘာ၀ေဘးတစ္ခုကို ေစ်းကြက္က ေတာင္းဆိုလာလို႔ဆိုတာနဲ႔ အခြင့္အေရးယူတာဟာ မွားသလား။ တကယ္လို႔ မွားတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒက ဒါနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ဘာလုပ္ေပးသင့္သလဲ။ ေရာင္းသူနဲ႔ ၀ယ္သူၾကား သူတို႔ေရြးခ်ယ္တ့ဲ ဘယ္လိုကုန္သြယ္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္ မွန္သမွ်ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ အစိုးရက ကုန္ေစ်းႏႈန္းတိုးတက္မႈကို တားဆီးသင့္သလား။

To be continued...

No comments:

Post a Comment