Thursday, March 7, 2013

ယေန႔မွစ၍သင့္အား တာဝန္မွ အၿပီးအပိုင္ရပ္စဲလိုက္သည္ရိုးပံုရိုးပန္းနဲ႔ ပိရိလိုက္တာ
ရိပ္မိသလိုလိုရွိေတာ့
ကဘား ေတြၿပိဳက် ...

ကတိတစ္ခုေပးခဲ့တယ္
ထိန္းခဲ့တယ္ တည္ခဲ့တယ္
ကဘား ေတြၿပိဳက်

"ေဆးလိပ္ေတြ ျပန္ေသာက္ေနျပန္ၿပီ ..
"အေငြ႕ေတြထဲမွာ အတိတ္ရွိတယ္ ၊ အနာဂတ္ရွိတယ္ ...
ခုေတာ့
ကဘား ေတြၿပိဳက်

မခိုင္တဲ့ကမ္းနဲ႔မွ လိႈင္းကိုတမ္းတသူ
စိတ္ဟာ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ လြတ္ထြက္

ကဘား ေတြၿပိဳက်
ကဘား ထဲျပဳတ္က် ။     ။

လူစိုး

(၂၀၀၉ခုႏွစ္ေလာက္က ကဗ်ာပါ။)

No comments:

Post a Comment