Thursday, March 7, 2013

တရား

တရားရွိမွ တရားနဲ႔ေျဖႏိုင္မယ္
တရားမသိခ့ဲ
တရားမရွိခ့ဲေတာ့
မတရားသျဖင့္လုပ္လည္း
တရားပဲရွိသလိုလိုနဲ႔
ျငိမ္ေနရျပန္
ဒါ တရားလား
တရားသလား
အသာလုပ္ၾကပါ
ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔လည္း မေပ်ာ္ဘူး။
လူစိုး

No comments:

Post a Comment